• da
 • en
 • nb
 • sv
 • fr
 • de

Fagtilsyn

Modulet til fagtilsyn hjælper dig med at udarbejde tilsynsnotater og efterfølgende sikre at den relevante entreprise melder tilbage så du kan lukke sagerne.

Indhold:

 • Oprettes på iPad, iPhone, Android eller PC
 • Præcis placering ud fra markering på tegningsgrundlag
 • På udearealer kan GPS-understøttelsen benyttes til stedbestemmelse
 • Billeddokumentation inkl. redlining direkte i appen
 • Workflow så entrepriseansvarlig svarer tilbage
 • Statusrapporter og håndværkerrapporter
 • Entreprisevis opfølgning på PC og på byggepladsen

Egenkontrol

Som entreprenør kan du effektivt udføre egenkontrol med dette modul.

Indhold:

 • Udgangspunkt i standard tjekskemaer
 • Effektiv udfyldelse af tjekskemaer på iPad, iPhone, Android eller PC
 • Billeddokumentation inkl. redlining på byggepladsen
 • Effektivt workflow til udbedring af afvigelser fra tjeklisten
 • PC overblik over egenkontrol omfang
 • Statusrapporter

Tekniske forespørgsler

Modulet kan bruges af entreprenøren til at stille spørgsmål til rådgiveren. Alternativt kan modulet bruges til at stille spørgsmål fra byggepladsen til projektkontoret.

Indhold:

 • Oprette spørgsmål ud fra fotodokumentation
 • Spørge direkte til detaljer i tegningsgrundlaget
 • Redline direkte på foto og tegninger
 • PDF-dokumenter som bilag
 • Workflow der sikrer opfølgning på spørgsmålene
 • For BIM-forespørgsler kan BCF-formattet benyttes til eksport til projekteringsprogrammet

Mangellister

Modulet til mangellister sikrer en hurtig og præcis registrering og efterfølgende sikres at den relevante entreprise melder tilbage så du kan lukke sagerne.

Indhold:

 • Oprettes på iPad, iPhone, Android eller PC
 • Præcis placering ud fra markering på tegningsgrundlag
 • Billeddokumentation inkl. redlining direkte i app’en
 • Workflow så entrepriseansvarlig svarer tilbage
 • Statusrapporter og håndværkerrapporter
 • Entreprisevis opfølgning på PC og på byggepladsen

Arbejdsmiljø

Modulet bruges af sikkerhedskoordinatoren på den ugentlige mønsterrundering.

Indhold:

 • Ud fra standardskabelon udfyldes det ugentlige skema
 • Hvert punkt kan dokumenteres med billede
 • Sikkerhedsobservationer registreres med workflow
 • Observationer udbedres og klarmeldes af relevant entreprise
 • Ugerapport udskrives og ophænges evt. i skurvognen
 • Samlerapporter viser observationer over tid

Tilmeld dig i dag

Tilmeld dig med det samme og få adgang til Dalux Field

Prøv demoversion