• da
  • en
  • nb
  • sv
  • fr
  • de

Bygningsarkiv

DaluxFM’s hovedmodul har en enkel og grafisk navigation med nem adgang til de mest anvendte informationer omkring bygninger.

DaluxFM_arkiv_screen_ultra_small
Overblik over din portefølje

Oversigtskortet i DaluxFM giver et hurtigt, grafisk overblik over bygningsporteføljen med nem adgang til etageplaner og udprint af tegninger.

bbr
 Integration med offentlige datakilder

DaluxFM har GIS- og dataintegration til Geodatastyrelsen, ESR, BBR, PlanSystemDK, OpenStreetMap, DAR (adresser) – al information om dine ejendomme ét sted.

Drift og vedligehold

Akutte og forebyggende FM-opgaver kan håndteres på stedet med mobil eller tablet med informationer fra CAD og BIM og fx skubbes ud til ekstern leverandør. Med app’en kan du også nemt udføre et bygningssyn.

housecosts
Håndtering af akutte og planlagte, forebyggende opgaver

Følg med i løste og udestående opgaver med opfølgning til budgettet.

billede_anderkendt_smaat
Mobiladgang for medarbejdere 

Medarbejdere kan på mobilen se forestående opgaver, prioriteter og lukke opgaver efterhånden som de bliver løst.  

billede_ds_smaat
Nøgletal

Se nøgletal og udgifter pr. bygning, pr. bygningsdel og udskudte opgaver.

 

HelpDesk

Løft serviceniveauet hos dine brugere ved at give dem mulighed for at HelpDesk-indmelde simpelt med mobil. DaluxFM sørger for at den rigtige fagansvarlige kobles på, som derefter kan besvare og igangsætte direkte med mobil uanset hvor de opholder sig. Det sikrer en hurtig respons til brugerne og en forbedret serviceoplevelse.

billede_anderkendt_smaat
Enkel indmelding fra brugere eller pedeller

Indmelding via portal eller mobil med mulighed for brug af QR-koder.

housecosts
Spar penge og ressourcer på bedre håndtering af fejl

Præcise fejlmeldinger giver mulighed for bedre og hurtigere udbedring af fejlene, hvilket sparer ressourcer i driftteamet og gør bygningerne mere effektive for brugerne.   

billede_anderkendt_smaat
Automatisk tilbagemelding til brugerne

DaluxFM sender automatisk besked til indmelderen, når opgaven igangsættes og afsluttes.

Læs hvordan Poltiet benytter DaluxFM HelpDesk til brugerindmelding fra 14.000 ansatte.

 

Assets

cloud_80
Registrering af bygningsdele, materiel og teknik

Håndter alle informationer for bygningsdele og anlæg: egenskabsdata, dokumenter, tegninger, historik og meget andet.

billede_anderkendt_smaat
Mobiladgang til driftsinformation

Medarbejdere kan slå bygningsdele og anlæg op på mobilen, samt se dokumenter og manualer i marken under service. 

bipsgray
CCS-understøttelse

Bygningsdele understøtter CCS-klassifikation, SfB, Forvaltningsklassifikation og meget andet, med integration/synkronisering til Revit.

Tegningsarkiv

bips
bips F104/A104 og Cuneco-standarder

Korrekt struktur på din dokumentation og tegninger sikrer hurtig fremsøgning og effektiv vedligehold

DaluxFM_arkiv_screen_ultra_small
Grafisk søgning på kort

Find relevante dokumenter og tegninger for en bygning via GIS-kortet i DaluxFM.  

billede_anderkendt_smaat
Giv eksterne adgang gennem udlån

Nem opfølgning på udlån af dokumentation og modeller til eksterne rådgivere.

Arealforvaltning

DaluxFM_arkiv_screen_ultra_small
Arealsøgning på tværs af hele bygningsporteføljen

Lav arealsøgninger på tværs af hele bygningsporteføljen, uanset om arealerne kommer fra AutoCAD, Revit eller IFC.

revit
Tæt integration til CAD og BIM

Synkronisér arealer direkte fra jeres egne eller rådgiveres værktøjer. DaluxFM kommer med plugins til både AutoCAD eller Revit.

oekonomi
Rengøringsplaner

Opret egne rumegenskaber og skræddersy DaluxFM til jeres behov. Rengøringsplaner, brugerregistreringer, bilag til udbud håndteres nemt i modulet.

Budget

oekonomi
Opret budgetter

Opret budgetposter for ejendommene og de forskellige teams i DaluxFM.

velafproevet
Budgetopfølgning

Disponeringer og faktureringer for opgaver og serviceaftaler opgøres løbende til nem og enkel budgetopfølgning inkl. udtræk til rapporter

Driftogvedligehold_icon2
X-års planer

Nem udtræk af dynamiske x-års planer pr. team, ejendom, teknik og meget andet.

Beredskabsplaner

DaluxFM_arkiv_screen_ultra_small
Lav en beredskabsplan på 10 minutter!

Nem oprettelse og vedligehold af Nød- og Evakueringsplaner uden brug eller kendskab til CAD eller BIM.

revit
Tæt integration til CAD og BIM 

Udarbejd nød- og evakueringsplaner på web direkte oven på etageplaner fra AutoCAD eller Revit. Det kræver dermed ikke AutoCAD eller BIM-kendskab at udarbejde planerne.

billede_anderkendt_smaat
Brandchef godkender planer på web

Brandchefen eller myndighed kan gennemgå og godkende planerne direkte gennem DaluxFM.

Læs om hvordan DTU udarbejder nød- og evakueringsplaner i DaluxFM

Lejemålsstyring

DaluxFM_arkiv_screen_ultra_small
Lejemålsstyring med CAD og BIM

Enkel registrering af lejere og lejemål på etageplaner – farvelæg GIS-kort eller etageplaner efter lejer og tomgang.

billede_ds_smaat
Tomgangshåndtering

Få overblik over tomme lejemål (tomgang) på alle niveauer fra ejendom, bygning, etage, rum. 

arealforvaltning
Automatisk fordeling af fællesarealer

Automatisk fordeling af fællesarealer til lejemål, når de er registreret på etageplaner.

Leverandørmodul

  • Oprette og vedligeholde egne medarbejdere
  • Bekræfte opgaver, hvor leverandøren kan angive overslagspris, samt hvilken dag han ankommer for at udføre opgaven.
  • Fordele opgavebestillinger til egne medarbejder
  • Afslutte opgaver med eksempelvis billede, servicerapport (PDF) eller indmelding af udskiftede dele
  • Koordinater/Administrator i virksomheden kan se opgaver på tværs af hele virksomheden