• da
  • en
  • nb
  • sv
  • fr
  • de

DaluxFM er opdateret for 4. gang i 2015. Denne version indeholder en lang række forbedringer til DaluxFM HelpDesk og DaluxFM Drift og Vedligehold.

Enkel brugerindmelding med DaluxFM HelpDesk

DaluxFM HelpDesk app’en til iOS og Android er ude nu i en ny version, som giver mulighed for at brugere i bygninger nemt kan afgive en fejlmelding eller bestilling. Alle indmeldinger håndteres på web i DaluxFM, hvor man kan vælge at “løfte” indmeldinger som D&V-opgaver.

Den nye opsætning i DaluxFM, gør at man kan sørge for at indmeldinger oprettet i bestemte ejendomme, lander hos de rigtige ansvarlige, så der spares tid på at “uddelegere” opgaver og håndtering af indmeldinger.

Læs mere om hvordan 14.000 ansatte hos Politiet kan fejlmelde med QR-koder og DaluxFM HelpDesk-app.

Nye visninger i Drift- og Vedligeholdsmodulet

Visningerne i DaluxFM er forbedret med en personlig og “team”-indbakke, samt visninger for hver opgavestatus, så man nemmere kan følge opgaveflowet fra ny til afsluttet.

Opgavekortet er også forbedret med nemmere tilknytning til bygning, rum eller bygningsdel. Hvis en opgave er knyttet til en bygningsdel, har man nu også nem adgang til stamdata for bygningsdelen – direkte på opgavekortet.

 

Læs om mere om DaluxFM’s moduler