• da
  • en
  • nb
  • sv
  • fr
  • de

Bygningsarkiv

DaluxFMs hovedmodul har en enkel og grafisk navigasjon med lett tilgang til den mest brukte informasjonen for bygninger.

DaluxFM_arkiv_screen_ultra_small
Overblikk over din portefølje

Oversiktskartet i DaluxFM gir et raskt, grafisk overblikk over bygningsporteføljen med enkel tilgang til etasjeplaner og utskrift av tegninger.

bbr
 Integrasjon med offentlige datakilder

DaluxFM har GIS- og dataintegrasjon til Geodatastyrelsen, ESR, BBR, PlanSystemDK, OpenStreetMap, DAR (adresser) – all informasjon om dine eiendommer på ett sted.

Drift og vedlikehold

Akutte og forebyggende FDV-oppgaver kan håndteres på stedet med mobil eller nettbrett med informasjon fra CAD og BIM og for eksempel skyves ut til ekstern leverandør.

housecosts
Håndtering av akutte og planlagte, forebyggende oppgaver

Følg med i løste og utestående oppgaver med oppfølging til budsjettet.

billede_anderkendt_smaat
Mobiladgang for medarbeidere 

Medarbeidere kan på mobilen se forestående oppgaver, prioriteter og lukke oppgaver etterhvert som de bli løst.  

billede_ds_smaat
Nøkkeltall

Se nøkkeltall og utgifter pr. bygning, pr. bygningsdel og utsatte oppgaver.

 

HelpDesk

Løft servicenivået for brukerne dine ved å gi dem mulighet til enkelt å melde fra til HelpDesk med mobil. DaluxFM sørger for at den riktige fagansvarlige kobles på, som deretter kan svare og sette i gang arbeidet direkte med mobil, uansett hvor de oppholder seg. Dette sikrer rask respons til brukerne og en forbedret serviceopplevelse.

billede_anderkendt_smaat
Enkel innmelding fra brukere eller vaktmestre

Innmelding via portal eller mobil med mulighet for bruk av QR-koder.

housecosts
Spar penger og ressurser på bedre håndtering av feil

Presise feilmeldinger gir mulighet til bedre og raskere utbedring av feil, noe som sparer ressurser i driftsteamet og gjør bygningene mer effektive for brukerne.

billede_anderkendt_smaat
Automatisk tilbakemelding til brukerne

DaluxFM sender automatisk en melding til innmelderen når oppgaven settes igang og avsluttes.

Les hvordan Politiet benytter DaluxFM HelpDesk til brukerinnmelding fra 14 000 ansatte.

 

Bygningsdeler

cloud_80
Registrering av bygningsdeler og tekniske anlegg

Håndter alle informasjoner for bygningsdeler og anlegg: egenskapsdata, dokumenter, tegninger, historikk og mye mer.

billede_anderkendt_smaat
Mobiladgang til driftsinformasjon

Medarbeidere kan slå opp bygningsdeler og anlegg på mobilen, og se dokumenter og manualer i felten under service. 

bipsgray
CCS-støtte

Bygningsdeler støtter CCS-klassifikasjon, SfB, forvaltningsklassifikasjon og mye mer, med integrering/synkronisering til Revit.

Tegningsarkiv

bips
bips F104/A104 og Cuneco-standarder

Riktig struktur på din dokumentasjon og tegninger sikrer rask fremsøking og effektivt vedlikehold

DaluxFM_arkiv_screen_ultra_small
Grafisk søking på kart

Finn relevante dokumenter og tegninger for en bygning via GIS-kartet i DaluxFM (FDV)  

billede_anderkendt_smaat
Gi eksterne adgang gjennom utlån

Lett oppfølging av utlån av dokumentasjon og modeller til eksterne rådgivere.

Arealforvaltning

DaluxFM_arkiv_screen_ultra_small
Arealsøking på tvers av hele bygningsporteføljen

Foreta arealsøking på tvers av hele bygningsporteføljen, uansett om arealene kommer fra AutoCAD, Revit eller IFC

revit
Tett integrasjon til CAD og BIM

Synkronisér arealer direkte fra egne eller rådgivernes verktøy. DaluxFM kommer med plugins til både AutoCAD eller Revit.

oekonomi
Rengjøringsplaner

Opprett egne romegenskaper og skreddersy DaluxFM (FDV) til dine behov. Rengjøringsplaner, brukerregistreringer, bilag til anbud håndteres lett i modulen.

Bygningskontroll

devices
Registrér alt i felten med mobil eller nettbrett

Spar tid ved å registrere alt på mobil i ett flyt og unngå etterbehandling av registreringer eller opplasting av bilder fra kamera på kontoret

offline
Offline-registrering

Registrér offline når mobilen ikke har dekning. Registreringene synkroniseres automatisk når det er nettverksdekning igjen.

housecosts
Erfaringspriser eller V&S-prisdata integrasjon

Bruk V&S-prisdata eller egne erfaringspriser, og få rask økonomisk oversikt over problemene til budsjett eller planlegging.

Utleiestyring

DaluxFM_arkiv_screen_ultra_small
Utleiestyring med CAD og BIM

Enkel registrering av leiere og leieavtaler på etasjeplaner – fargelegg GIS-kart eller etasjeplaner etter leier og tomgang

billede_ds_smaat
Tomgangshåndtering

Få overblikk over tomme leiearealer (tomgang) på alle nivåer fra eiendom, bygning, etasje, rom

arealforvaltning
Automatisk fordeling av fellesarealer

Automatisk fordeling av fellesarealer til leieavtaler, når de er registrert på etasjeplaner.

Beredskapsplaner

DaluxFM_arkiv_screen_ultra_small
Lag en beredskapsplan på 10 minutter!

Enkel opprettelse og vedlikehold av nød- og evakueringsplaner uten bruk av eller kjennskap til CAD eller BIM

revit
Tett integrasjon til CAD og BIM 

Utarbeid nød- og evakueringsplaner på nett direkte oppå etasjeplaner fra AutoCAD eller Revit. Det kreves dermed ikke AutoCAD eller BIM-kjennskap å utarbeide planene.

billede_anderkendt_smaat
Brannsjef godkjenner planer på nett

Brannsjef eller myndighet kan gjennomgå og godkjenne planene direkte gjennom DaluxFM (FDV)

Les om hvordan DTU utarbeider nød- og evakueringsplaner i DaluxFM