• da
 • en
 • nb
 • sv
 • fr
 • de

Besiktningar

Modulen för besiktningar hjälper dig att upprätta detaljerade anmärkningsrapporter och säkrar att registreringarna skickas till rätt person och rätt entreprenör.

Innehåll:

 • Registrera uppgifter på iPad, iPhone, Android och PC
 • Precisa placeringar genom markering på ritning
 • GPS-användning på områden utomhus
 • Fotodokumentation med markeringar
 • Hantverkarens arbetsflöde är inbyggt och säkrar snabb respons
 • Status- och hantverkarrapporter

Egenkontroll

Kontrollera ditt eget arbete och bli mer effektiv i hantering av anmärkningar.

Innehåll:

 • Standardchecklistor
 • Fyll i checklistorna på din iPad, iPhone, Android eller PC
 • Fotodokumentation med markeringar
 • Effektivt arbetsflöde vid avhjälpande av anmärkningar
 • Överblick över alla anmärkningar och dess omfång
 • Statusrapporter

Tekniska förfrågningar

Modulen kan användas till tekniska förfrågningar från entreprenören till arkitekten eller ingenjören.

Innehåll:

 • Upprätta en teknisk förfrågan med fotodokumentation
 • Fråga om tekniska detaljer utifrån ritningarna
 • Markera direkt på fotot
 • Bifoga PDF-dokument
 • Ett arbetsflöde (organisationsstruktur) som säkrar uppföljning
 • Användning av BCF format för BIM-förfrågningar

Statusrapporter

Modulen för statusrapportering möjliggör en snabb och precis registrering. Den säkrar också att rätt person/entreprenör mottar anmärkningen och följer upp på den.

Innehåll:

 • Upprätta en anmärkning på iPad, iPhone, Android eller PC
 • Fotodokumentation med markering direkt på bilden.
 • Det inbyggda arbetsflödet ser till att man får snabb feedback från hantverkaren
 • Status- och hantverkarrapporter

Arbetsmiljö

Den här modulen används till arbetsmiljöinspektioner, skyddsronder, riskanalyser osv.

 • Checklistor från standardmallar
 • Varje punkt på listan kan fotodokumenteras.
 • Säkerhetsobservationer registreras i ett arbetsflöde så att hantverkaren svarar.
 • Observationer avhjälps och markeras som färdiga i systemet av en hantverkare.
 • Detaljerade rapporter

Registrera dig idag

Om du vill testa Dalux Field, så registrera dig här.

Testa vår demo