• da
  • en
  • nb
  • sv
  • fr
  • de

14.000 ansatte hos Politiet kan indmelde mobilt med DaluxFM HelpDesk

Med få tryk på telefonen kan alle politiets mere end 14.000 ansatte nu indberette alt fra opsætning af en whiteboardtavle og manglende printerpapir til manglende kølervæske i politibilerne.

Mange havde en fornemmelse af, at servicemedarbejderen var langt væk, og det var besværligt at melde opgaver ind. Med det nye system bringer vi bestilling af opgaver tættere på medarbejderne.

Vi vil gerne informere brugerne så godt som muligt ved at bringe informationerne tæt på dem. Det er vores erfaring, at der kan opstå frustration og misforståelser, når brugerne ikke er tilstrækkelig informeret om, hvilket serviceniveau de kan forvente. Samtidig giver det mere ro, når man kan se, at en opgave er indberettet, og hvornår man kan forvente den er løst

 

Lasse Carlsson, facilitychef i Rigspolitiet

Region Sjælland vælger DaluxFM

Region Sjælland og Dalux har netop indgået en aftale om brug af FM-systemet, DaluxFM, på alle regionens 650.000 m2 ejendomme.

Regionen skal anvende DaluxFM til håndtering af opgaver indenfor drift og vedligehold, anlægsregistrering og forebyggende vedligehold, samt på sigt arealforvaltning med CAD og BIM-modeller og meget mere.

Region Sjælland har i forbindelse med udbuddet kigget nærmere på flere FM-systemer, hvor det endelige valg endte på Dalux.

I udbuddets evaluering valgte vi at brugervenlighed skulle veje tungest. Vi vil gerne have at FM-løsningen skal ud til en bestemte brugere i regionen, hvor brugervenlighed og enkelthed er altafgørende for om de tager vel imod det og bruger det i det daglige. Det skulle nødigt være sådan at det kræver lange kurser for at kunne bruge FM-systemet.

Vi vurderede at Dalux var det mest brugervenlige FM-system. Et stort plus i vurderingen var deres mobile app’s. Her kunne vi virkelig se vores behov for at FM-systemet kunne blive rullet helt ud og anvendt mobilt ”on location” af personale på de enkelte ejendomme, blive opfyldt. 

Ole Høgstedt, Byggekonsulent, Region Sjælland

Helsingør Kommune vælger DaluxFM

Helsingør Kommune vælger DaluxFM til drift og vedligehold, HelpDesk og Arealforvaltning på for deres 350.000 m2 ejendomme.

Helsingør Kommune købte DaluxFM marts 2016 og har allerede 6 måneder efter indlæst over 300.000 m2 etageplaner, fået taget drift og vedligeholds-modulet i brug, samt implementeret HelpDesk-modulet ud til ejendomsbrugere med brug af QR-koder

Vi har blandt andet valgt DaluxFM, da det var det mest brugervenlige FM-system af de FM-systemer, vi kiggede nærmere på

Morten Høgsbro Holm, Projektleder, Arkitekt maa, Helsingør Kommune

Lejre Kommune vælger DaluxFM

 

Efter en grundig afdækning af markedet for FM systemer, vælger Lejre Kommune DaluxFM til håndtering af deres ejendomme og driftsopgaver. 10 systemer blev grundigt testet af Jette Foget, som har været i spidsen for udvælgelse af system. Lejre Kommune har tilvalgt DaluxFM’s Helpdesk til indmelding af fejl og mangler. Lejre Kommune uddelegerer centralt opgaverne videre til de korrekte aktører. Lejre Kommune har tidligere håndteret alle deres driftsopgaver og ejendomsportefølje i et regneark, hvilket gjorde styringen af opgaver og portefølje svær.

”Lejre Kommune har valgt at investere i Dalux FM for henholdsvis at få et helpdesk-system til indmeldelse af opgaver vedrørende ejendomsvedligehold og henholdsvis et digitalt system til generel styring af driftsopgaver i ejendoms afdelingen. Fordelen ved et digitalt system er, at vi letter borgernes og brugernes mulighed for at kontakte os og melde deres problemer så konkret som muligt ind – og vi sparer en masse administrativ tid fordi sagerne er tydeligere fra starten. Samtidig medvirker en optimering af arbejdsgange til, at vi kan bevare værdien af vores bygninger i Vores Sted, Lejre Kommune”  

 

Jette har med få midler digitaliseret den central driftsorganisationen. Lejre Kommunes leverandører er ved at blive implementeret i DaluxFM, med modtagelse af deres rekvisitioner direkte på deres smartphones eller tablets.

Jette Foget, Drift koordinator, Lejre Kommune